Kurz Kognitivní poruchy a demence XVI

Centrum pro kognitivní poruchy, 
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus,
I. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně
ve spolupráci se Sekcí kognitivní neurologie ČNS, AKL a AKP
pořádají


Kurs Kognitivní poruchy a demence XVI

Přihlášku na kurs s uvedením jména, příjmení, pracoviště a telefonu odešlete elektronicky na e-mailovou adresu: irena.rektorova@fnusa.cz

Na setkání s Vámi se těší
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
garant kursu

Sdílení události