MEFANET 2020

Vážení příznivci konference MEFANET! 

nezadržitelně se blíží 14. ročník naší konference, který se uskuteční ve dnech 24.-25. listopadu 2020 v Brně. Zapište si prosím tento termín do Vašich diářů. 

Připravujeme pro vás opět zajímavý program, který se bude skládat z interaktivní části v podobě workshopu společně s posterovou sekcí, zvanou přednáškou a bloky s krátkými sděleními.

První den konference (24. listopadu 2020) MEFANET 2020 proběhne letos v prostorách nově vybudovaného Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, druhý den (25. listopadu 2020) pak v kongresových prostorách hotelu Continantal v centru Brna.  Více informací získáte na webu http://www.mefanet.cz/konference a na přiloženém oznámení o konferenci s časovým plánem celé dvoudenní akce. On-line registrace na konferenci je již možná. Zájemce o aktivní účast prosíme o dodržení termínu pro zaslání strukturovaného abstraktu, a to do 7. listopadu 2020.

Za programový a organizační výbor

Martin Komenda & Daniel Schwarz

Sdílení události