Právo na stejné podmínky

 • 6. června 2022
  9:00 – 15:00
 • Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 658, 602 00 Brno-střed

Cílem vystoupení odborníků z řad lékařů a právníků i zástupců pacientů bude upozornit a navrhovat možná východiska k dosud neřešené otázce v ČR tzv. „práva být zapomenut“. Jedná se o případy pacientů, kteří po úspěšném léčení, nejen onkologických chorob, oprávněně pociťují nerovnost přístupu v jejich ekonomicko-sociálních podmínkách života. Zvláště bankovní instituce a pojišťovny nevnímají vždy jejich vyléčení jako dlouhodobý zdravotní stav, ale nadále je považují za klienty s vysokým pojistným rizikem. Tak mnohdy dochází k nenaplnění jejich životních potřeb a svou situaci oprávněně vnímají jako diskriminační. Tato problematika byla již legislativně řešena v některých zemích EU a další se jí intenzivně zabývají. Máme za to, že právě v čase, kdy se Česká republika stane předsedající zemí v Radě EU, je žádoucí věnovat patřičnou pozornost této otázce i v naší zemi.

Vystupující

 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Mgr. Radek Halouzka, MBA - Masarykův onkologický ústav
 • MUDr. Miloš Holánek, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav
 • MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. - Dětská nemocnice, FN Brno
 • Mgr. Michal Koščík, Ph.D. - Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 • Jan Matoušek - Česká asociace pojišťoven
 • JUDr. Radek Policar - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Šárka Slavíková - Amelie z.s.
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav
 • JUDr. Alena Tobiášová, MBA - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Registrace

 • Registrace k účasti je otevřena do 20. 5. 2022

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info