Science Talk: „Co je mechanobiologie a jak ji můžeme použít k léčbě nemocného srdce“

  • 4. dubna 2024
    15:00 – 16:00
  • Přihlas se odesláním přihlašovacího formuláře níže. Účast na akci je zdarma. Přihlášeným pošleme den před akcí odkaz na ZOOM.

Jak naše srdce funguje na molekulární úrovni? Mohou být srdeční svalové buňky také někdy ve stresu a jak vlastně vnímají svět kolem sebe? Na Science Talk společně nahlédneme do světa buněk a seznámíme se s proteinem, který by mohl v budoucnu pomoci lékařům zachránit nemocné srdce. Abychom však nezůstali jen u suchých faktů, vyzkoušíme si, jak vlastně vypadá cesta od samotného experimentu k získání a interpretaci dat. Věřte, že tahle cesta je občas docela klikatá a společně tak budeme mít šanci prozkoumat i některé biologické softwary. Na závěr vše zasadíme do kontextu již publikované literatury.

O lektorech:

Kateřina Jiráková navštěvuje 3. ročník všeobecného studia na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše. Od května 2022 je v rámci Akademie ICRC součástí výzkumného týmu Mechanobiologie v onemocnění. Během stáže napsala pod vedením Vladimíra Vinarského, Ph.D. práci zabývající se vlivem proteinu YAP1 na genovou expresi kardiomyocytů. S touto prací se umístila na 2. místě v soutěži Středoškolské odborné činnosti (obor Molekulární biologie) a také na 1. místě v soutěži České hlavičky (kategorie SANITAS – Život a zdraví člověka). Na stáži se zabývá kultivací buněk, molekulárně-biologickými vizualizačními metodami a konfokální mikroskopií. Zajímá ji také datová analýza a analýza obrazu, která by mohla napomoci k objasnění mechanismů způsobujících posilování a slábnutí kardiomyocytů.

Mgr. Vladimír Vinarský, Ph.D., vystudoval Fyziku a poté Lékařskou biologii na Masarykově univerzitě. Od roku 2014 pracuje ve skupině „Mechanobiology of Disease“ vedené Giancarlem Forte, Ph.D. ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Zde zkoumá vliv mechanobiologického signálování na vznik a vývoj srdečních onemocnění za použití laboratorního modelu srdeční tkáně připravené z kmenových buněk.

Termín: čtvrtek 4. 4. 2024 od 15:00 do 16:00 hod.

Přihlas se odesláním přihlašovacího formuláře níže. Účast na akci je zdarma. Přihlášeným pošleme den před akcí odkaz na ZOOM.

Registrace

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info