Seminář: „Co se děje s mozkem při podváze u mentální anorexie?“

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Psychika a hmotnost, hmotnost a psychika.

Mgr. Irena Komárková, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Neuropsychologický deficit u PPP – přehled aktuálních poznatků

Bc. Jana Musálková, studentka FSS MU, obor Psychologie: Kognitivní remediace v programu léčby pacientů s PPP na odd. 24 Psychiatrické kliniky FN Brno

Doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU: Nutricí indukované změny mozkové struktury/funkce a jejich detekovatelnost v periferii

Pořádající osoby: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. a MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

Určeno lékařům, psychologům, dalším VŠ pracovníkům, NLZP, studentům i laikům.

Nepřihlašuje se předem, vstup zdarma.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Odkaz na pořádající pracoviště Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno zde.

Sdílení události