Seminář: „Crew resource management“

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU:Efektivní komunikace posádky: z kokpitu letadla ke krizové komunikaci ve zdravotnických týmech

Pořádající osoby: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. a MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

Určeno lékařům, psychologům, dalším VŠ pracovníkům, NLZP, studentům i laikům.

Nepřihlašuje se předem, vstup zdarma.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Odkaz na pořádající pracoviště Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno zde.

Sdílení události