Seminář: „Výzkum depresivní poruchy na Psychiatrické klinice FN Brno“

Mgr. Sylva Fedorová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Kognitivní deficit u depresivní poruchy

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Změny struktury mozku u pacientů s depresivní poruchou

Určeno lékařům, psychologům, dalším VŠ pracovníkům, NLZP, studentům i laikům.

Nepřihlašuje se předem, vstup zdarma.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Odkaz na pořádající pracoviště Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno zde.

Sdílení události