XVII. Symposium praktické neurologie

Čekají na vás nejnovější poznatky v oboru, přednesené předními odborníky v neurologii. Budete se moci aktivně zapojit do programu Sympozia praktické neurologie pomocí hlasovacího zařízení a vyslechnout si zajímavá sdělení v bloku kazuistik. Tradičně pro vás bude připravený blok kontroverzí a také workshop věnovaný aktuálním informacím, které se budou týkat se vertebrogenní problematice. Můžete se také těšit na předání Ceny Arnolda Picka za rok 2019.

Více informací o konferenci a přihlášení zde.

Sdílení události