XXIX. Brněnské dny praktického lékařství

  • 23. – 24. září 2022
    14:00 – 12:00
  • Univerzitní kampus Brno, pavilon B22 – AULA, Kamenice 5, 625 00 Brno

PÁTEK 23. 9. 2022

ORGANIZAČNÍ ČÁST 14:00 - 15:00 hodin

Registrace účastníků 14:00 - 14:30
Slavnostní zahájení, úvodní slova hostů 14:30 - 15:00
Praktické lékařství 2022 – Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

ODBORNÁ ČÁST 15:00 - 17:00 hodin
Blok COVID 19
Plicní důsledky infekce SARS COV 2 - Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. (LF MU a FN Brno - KNPT)
Neurologický obraz long COVID - MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D. (LF MU a FN USA – I. NK)
Má COVID 19 dlouhodobé psychologické následky? - Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D, (LF MU - Ústav psychologie a psychosomatiky)
COVID - 19 a koagulopatie - MUDr. Alena Buliková, Ph.D., (LF MU a FN Brno - IHOK)
Očkování proti COVID-19 v ordinaci PL - MUDr. Jakub Frýba (praktický lékař FN USA)
Zapojení zdravotních sester do efektivního fungování ordinace - MUDr. Ondřej Sobotka (LF UK, praktický lékař, projekt EMMY)

PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ 17:00 - 17:30 hodin

ODBORNÁ ČÁST 17:30 - 18:50 hodin
Chirurgický blok
Co je nového na poli spolupráce chirurga a PL – MUDr. Petr Benda (LF MU a FN Brno – CHK)
Hojeni ran kontrolovaným podtlakem - MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D., PhDr. Zdenka Surá (LF MU a FN Brno – CHK)
Endokrinolog, chirurg, PL a oblast štítné žlázy - MUDr. Marcela Linhartová, Ph.D. (LF MU a FN Brno – CHK)
Moderní trendy v diagnostice a léčbě tumorů GIT včetně hepatobiliárního systému - Doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (LF MU a FN Brno – CHK)

SOBOTA 24. 9. 2022

ODBORNÁ ČÁST 8:30 - 9:50 hodin
Kardiologický blok
Novinky v diagnostice a terapii arytmií - MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. MHA (LF MU a FN Brno – IKK)
Spánková medicína - nová diagnostická oblast - Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. (LF MU a FN Brno – KIGPL)
Tako - tsubo kardiomyopatie - MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (LF MU a FN Brno – IKK)
Aktuální přístup k diuretické terapii ve stáří - Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (LF MU a FN Brno – KIGPL)

PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ 9:50 - 10:20 hodin

ODBORNÁ ČÁST 10:20 - 11:40 hodin
Neurologický blok
Bolesti dolních zad - invazivni a neinvazivni možnosti řešení - Prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (LF MU a FN Brno – NeurolK)
Migréna - aktuální přístupy - MUDr. Ingrid Niedermayerová (LF MU a FN Brno – NeurolK)
Roztroušená mozkomíšní skleróza - Doc. MUDr. Pavel Šťourač, Ph.D. (LF MU a FN Brno – NeurolK)
Neuropatie – mýty a realita - Doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (LF MU a FN Brno – NeurolK)

ZAKONČENÍ KONFERENCE 11:40 - 12:00 hodin

Místo konání konference:
Univerzitní kampus Brno, pavilon B22 – AULA, Kamenice 5, 625 00 Brno

Informace:
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU
Jitka Skládaná; email: skladana@med.muni.cz

Vědecká konference je zařazena do systému postgraduálního vzdělávání a je bonifikována Českou lékařskou komorou 10 kredity.

Konferenční poplatek - 800,- Kč.

Odborní garanti konference:
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP
Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., LF MU a FN Brno

Přihlašování na konferenci

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info