XXVIII. Brněnské dny praktického lékařství

Pátek 8. 10. 2021

Praktické lékařství 2020 + 2021 – Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Co nás naučil COVID 19?
Průběh epidemie COVID 19 v datech NZIS – RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (LF + PřF = MU)
Porozumění lidským coronavirům, vyšetřovací metody - Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (PřF MU)
Léčba COVIDu 19 – Prof. MUDr. Petr Husa (LF MU, FN Brno KICH)
Covid jako příležitost k vyšší efektivitě lékařské praxe? – MUDr. Ondřej Sobotka (LF UK, praktický lékař, projekt Emmy)

Novinky v gastroenterologii
Diferenciální diagnostika dysfagií - (LF MU, FN Brno IGEK)
Diferenciální diagnostika hepatopatií - (LF MU, FN Brno IGEK)
Nutrice pro praktické lékaře - (LF MU, FN Brno IGEK)
Chronická pankreatitida - MUDr. Hana Nechutová, Ph.D. (LF MU, FNUSA – IKII)

Sobota 9. 10. 2021

Novinky v pneumologii
Aktualizované doporučené postupy v léčbě a managementu CHOPN - MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (LF MU, FN Brno KNPT)
Moderní trendy v léčbě astmatu - MUDr. Barbora Jakubíčková (LF MU, FN Brno KNPT)
Management péče u pleurálních výpotků - MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (LF MU, FN Brno KNPT)
Novinky v léčbě a managementu plicních fibrotizujících nemocí - MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (LF MU, FN Brno KNPT)

Pacient s dlouhodobě/trvale implantovaným vstupem
PEG, NGS, NJS, stomie – výhody a úskalí péče - Mgr. Monika Antonová (FN Brno ChK)
Epicystostmie, nefrostomie, JJ stenty, PMK – výhody a úskalí péče - MUDr. Aleš Čermák, Ph.D. (LF MU, FN Brno UrolK)
Port, PICK - Mgr. Petra Kouřilová (LF MU, FN Brno IHOK)
Novinky v monitoringu a dávkování inzulinu u diabetiků - MUDr. Jana Bělobrádková (LF MU, FN Brno IGEK)

ZAKONČENÍ KONFERENCE 12:15 hodin

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info