XXVIII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

  • 26. – 27. dubna 2022
  • Hotel Continental, Brno

Vážení přátelé,
dovolte nám pozvat Vás na další ročník konference, nad kterou převzal záštitu Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.


Nosnými tématy konference budou:

  1. Aktuální epidemiologická situace; dopad na provoz zdravotnických zařízení. Očkovací látky, vakcinační strategie.
  2. Epidemiologie a prevence HAI u specifických rizikových skupin pacientů. Izolační režimy a bariérový způsob ošetřování pacientů. Využití IT technologií v prevenci HAI.
  3. Legislativní aspekty provozu zdravotnických zařízení, právní odpovědnosti.
  4. Profesionální infekce ve zdravotnictví, prevence.
  5. Různé - hygienické zabezpečení provozu zdravotnických zařízení (manipulace s nemocničním prádlem, stravování pacientů, nakládání s odpady apod).


Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantována Českou společností nemocniční epidemiologie a hygieny ve spolupráci s ČLK a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info