Zdravotní rizika výkonu práce dentální hygienistiky

Odborná vzdělávací konference pro dentální hygienistky a studenty dentální hygieny se koná pod záštitou doc. MUDr. Lenky Roubalíkové, Ph.D., odborné garantky studijního programu Dentální hygiena na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Celý program a témata přednášek bude doplněn i specializovanými workshopy včetně nácviku na fantomových hlavách.

Přihlášky lze vyplnit online, zasláním na e-mail, případně poštou uvedenou v příloze níže nejpozději do 25. listopadu.

Sdílení události