Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 51 29
Pedagogičtí pracovníci: 40 22
Profesoři: 8 2
Docenti: 5 3
Odborní asistenti: 22 15
Asistenti: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 7 3
Ostatní zaměstnanci: 4 4
Celkový počet externích pracovníků: 27 18
Celkový počet vyučujících: 57 33
zaměstnanců: 42 22
studentů: 3 3
externistů: 12 8
Celkový počet doktorských studentů: 36 25
z toho v kombinované formě: 17 11

platné ke dni 4. 6. 2020