Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 4
Pedagogičtí pracovníci: 22 3
Profesoři: 2 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 15 2
Asistenti: 4 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 11 7
Celkový počet vyučujících: 8 2
zaměstnanců: 8 2
Celkový počet doktorských studentů: 5 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 8. 7. 2020