Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 22 4
Pedagogičtí pracovníci: 21 3
Profesoři: 2 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 14 2
Asistenti: 4 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 13 10
Celkový počet vyučujících: 11 2
zaměstnanců: 11 2
Celkový počet doktorských studentů: 6 1
z toho v kombinované formě: 2 0

platné ke dni 16. 12. 2019