Teoretická pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 363 229
Pedagogičtí pracovníci: 187 105
Profesoři: 17 8
Docenti: 29 13
Odborní asistenti: 98 60
Asistenti: 37 21
Lektoři: 2 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 1
Odborní a techničtí pracovníci: 159 106
Ostatní zaměstnanci: 20 19
Celkový počet externích pracovníků: 89 57
Celkový počet vyučujících: 242 137
zaměstnanců: 201 114
studentů: 14 8
externistů: 28 16
Celkový počet doktorských studentů: 115 71
z toho v kombinované formě: 25 16

platné ke dni 27. 5. 2020