Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 64 45
Pedagogičtí pracovníci: 21 16
Profesoři: 1 0
Docenti: 7 3
Odborní asistenti: 9 9
Asistenti: 3 3
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 41 27
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 12 8
Celkový počet vyučujících: 26 18
zaměstnanců: 25 17
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 10 8
z toho v kombinované formě: 8 7

platné ke dni 12. 7. 2020