Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 66 46
Pedagogičtí pracovníci: 21 15
Profesoři: 1 0
Docenti: 7 3
Odborní asistenti: 10 9
Asistenti: 2 2
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 43 29
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 9 7
Celkový počet vyučujících: 27 18
zaměstnanců: 26 17
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 10 8
z toho v kombinované formě: 8 7

platné ke dni 9. 4. 2020