Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 67 46
Pedagogičtí pracovníci: 21 16
Profesoři: 2 0
Docenti: 6 3
Odborní asistenti: 9 9
Asistenti: 3 3
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 43 28
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 11 9
Celkový počet vyučujících: 30 19
zaměstnanců: 29 18
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 13 9
z toho v kombinované formě: 10 7

platné ke dni 30. 10. 2020