Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 53 38
Pedagogičtí pracovníci: 20 14
Profesoři: 1 0
Docenti: 6 3
Odborní asistenti: 9 7
Asistenti: 3 3
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 31 22
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 11 9
Celkový počet vyučujících: 27 16
zaměstnanců: 25 15
externistů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 13 10
z toho v kombinované formě: 10 9

platné ke dni 21. 9. 2019