Pro autory

Vážení autoři,

při práci na rukopise dodržujte Základní typografická pravidla pro autory, která najdete na webových stránkách Publikačního oddělení v pdf souboru, nebo si je vyžádáte přímo v redakci.

Pokud budete mít dotazy ohledně zpracování rukopisu, obraťte se na Mgr. Marii Korcovou.

Práce autorů i recenzentů je honorována dle Směrnice děkana LF MU č. 4 /2011 (.doc)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info