prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

zástupkyně přednosty kliniky pro školství – I. interní kardioangiologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 10. 2001
Datum ukončení řízení 1. 5. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Humorální aktivace u pacientů s chronickým srdečním selháním
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Pavel Gregor, DrSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr.Hana Rosolová,CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 1. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Toman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Hana Rosolová,CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof.MUDr.Karel Horký,DrSc. (UK - 2. Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr.Zbyněk Hrnčíř,DrSc. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 3. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 2. 2005
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 3. 2005
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info