prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

přednosta ústavu – Mikrobiologický ústav


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2010
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Tvorba biofilmu a povrchové vlastnosti lékařsky významných mikroorganismů - význam pro patogenezi onemocnění i pro diagnostiku
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. (SZU Bratislava - FVZ)
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 3. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. (UK Praha - 3. LF)
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. (SZU Bratislava - FVZ)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 4. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 27. 12. 2018
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (VFU Brno)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Prof. Dr. Tom Coenye (Laboratory of Pharmaceutical Microbiology Universiteit Gent)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info