doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D.


telefon: 532 23 8281
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Michal Ješeta Ph.D.., narozen 12. května 1978 v Táboře, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno
  Centrum asistované reprodukce
Funkce na pracovišti
 • embryolog
Přehled zaměstnání
 • 2015 - embryolog, LF MU a FN Brno
 • 2014 - 2015 embryolog, UNICA s.r.o.
 • 2008 - 2014 výzkumný pracovník, VÚVeL Brno
 • 2003 - 2008 odborný asistent ČZU v Praze
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkumná činnost v oboru fyziologie reprodukce se zaměřením na spermatogenezi, oogenezi, proces fertilizace a následný embryonální vývoj savčích embryí
Akademické stáže
 • 2013: týdenní stáž na Poznan University of Medical Sciences
 • 2012: týdenní stáž na instituci IBIR v Sofii
 • 2009 - 2010: 3 měsíční stáž na USTL v Lille
 • 2006 - 2007: 6 měsíční stáž na USTL v Lille
Ocenění vědeckou komunitou
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji za práci: Způsob partenogenetické aktivace savčích oocytů donory oxidu dusnatého, 2006
 • Cena z nejlepší abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce, 2016
 • Certifikát ESHRE klinický embryolog, 2017
 • Člen výkonného výboru COST CA16119 za Českou republiku

20. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info