prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.


kancelář: bud. A18/228
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8262
e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Etická komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Oborová komise Pathological Physiology, Patologická fyziologie
Oborová rada Bioethics, Bioetika, Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie, Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
kancelář bud. A18/228Kamenice 753/5, 625 00 Brno
bud. A18/205Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon 549 49 8262, 8299
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 122
Interní informace Inet MU IS MU