prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

profesor – Oddělení genetiky a molekulární biologie


kancelář: bud. D36/309
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7421
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 11. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2004
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (JčU České Budějovice)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (UP - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info