doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

docent – Klinika operační onkologie


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 1. 2009
Datum ukončení řízení 1. 3. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Detekce sentinelové uzliny a mikrometastáz při hledání optimálního léčebného algoritmu v časném stadiu plicní rakoviny
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (LF MU, Chirurgická klinika)
prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (LF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 3. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (LF MU Brno, Chirurgická klinika)
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, DrSc. (SZU Bratislava)
prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info