prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

profesorka – Oddělení genetiky a molekulární biologie
profesorka – Ústav lékařské etiky


kancelář: bud. C15/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6622
e‑mail:
www: http://www.veselska.me/
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 1. 2005
Datum ukončení řízení 1. 1. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Cytoskelet savčich buněk in vitro ve vztahu k fyzikálnímu stresu, apoptóze a nádorové transformaci
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF UK Hradec Králové)
prof. RNDr. et PharmDr. Jan Kovařík, DrSc. (MOÚ Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc (LF UK Hradec Králové)
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 2. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2013
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF V Hradci Králové)
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (2. LF UK v Praze)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2013
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info