prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

profesor – Neurologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2501
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 3. 2001
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2001
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Zdeněk Ambler, CSc. (KU - Lékařská fakulta Plzeň)
prof.MUDr.Karel Urbánek,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof.MUDr.Peter Kukumberg, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 4. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 10. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info