prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Neurologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3396
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 19. 2. 2004
Datum ukončení řízení 8. 6. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Neurologické autoimunitní paraneopladstické syndromy - imunologie, diagnostika a terapie
Oponenti habilitační práce prof.MUDr. Karel Urbánek,CSc. (PU -Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc. (FN Bratislava-Kramáre)
doc.MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Nemocnice Pardubice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 3. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (PU - Lékařská fakulta Olomouc)
doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Nemocnice Pardubice)
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info