doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika dětské otorhinolaryngologie


telefon: 532 23 4456
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Otorinolaryngologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2021
Datum ukončení řízení 1. 3. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Nové poznatky v oblasti patogeneze a následků středoušního zánětu v dětském věku
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. (Otorhinolaryngologická klinika, LF v Plzni, UK a FN Plzeň, Plzeň)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UP a FN Olomouc, Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol, Praha)
Členové prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol, Praha)
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. (Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha)
prof. MUDr. Milan Profant (Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava, Slovensko)
Associate Professor Dr. Dominik Riss, Ph.D. (Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Medical University of Vienna, Vienna, Austria)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info