doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

docentka – Katedra optometrie a ortoptiky


korespondenční adresa:
Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 6. 2008
Datum ukončení řízení 1. 4. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Strukturální a funkční vyšetřovací metody v diagnostice glaukomu
Oponenti habilitační práce doc. MUdr Eva Růžičková, CSc. (1. LF UK Praha, VFN Praha)
prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. (3. LF UK Praha)
prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof.MUDr. Eva Vlková, CSc. (Oční klinika LF MU, Brno)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. (3. LF UK Praha)
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr Dagmar Dotřelová, CSc. (2. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 2. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info