doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

docent – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3644, 3603
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 6. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Hodnocení proteino-energetické malnutrice u chronických onemocnění
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Jiří Bonaventura, CSc. (Nemocnice Nové Město na Mor.)
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (UK, Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Milan Bláha, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info