doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

docentka – I. dermatovenerologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 4. 2019
Datum ukončení řízení 1. 7. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Podmíněnost chronických venózních ulcerací a jejich léčba
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika UN v Martine)
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. (Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. (Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA (Dermatovenerologická klinika 2. LF Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce, Praha)
Členové prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. (Dermatovenerologická klinika LF Univerzity Karlovy a FN Plzeň)
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (Dermatovenerologické oddělení FN Brno)
doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc. (Klinika nemocí kožních a pohlavních LF Univerity Karlovy a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA (Dermatovenerologická klinika Komenského Univerzity a UN Bratislava, SK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info