doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D.

docentka – I. neurologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 4. 2020
Datum ukončení řízení 1. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Význam elektroencefalografie ve funkčním mapování kortikální a subkortikální aktivity lidského mozku
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. (Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. (Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice, SK)
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. (II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 6. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. (Neurologická klinika Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine)
prof. MUDr. Jan Roth, CSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info