MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.

odborný asistent – Anesteziologicko-resuscitační klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D., narozen 12. 7. 1976 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Klinika anesteziologie a resuscitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  Pekařská 56
  656 96 Brno
  Česká republika
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: ČLK diplom celoživotního vzdělávání
 • 2009: Atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace (specializovaná způsobilost)
 • 2008: Obhájením práce „Monitorace imunitního systému u kriticky nemocných“ udělen titul Ph.D.
 • 2003: I. atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace
 • 2000: magisterský, všeobecné lékařství, MUDr., Lékařská fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2008 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Klinika anesteziologie a resuscitace, odborný asistent
 • 2001 - 2008 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Klinika anesteziologie a resuscitace, asistent
 • 2000 - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Klinika anesteziologie a resuscitace, lékař
Pedagogická činnost
 • 2022 - Anesteziologie a léčba bolesti - garant předmětu
 • 2017- 2022 První pomoc - garant
 • 2007- Výukový a publikační portál AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] – garant výukové sekce
 • 2006- Anesteziologie a léčba bolesti I a II – přednášky a praktika
 • 2003-2005 NCO NZO - přednášky
 • 2003- Chirurgická propedeutika - přednášky a praktika
 • 2002- První pomoc - přednášky a praktika
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011-2013: EPOSS (Data-based evaluation and prediction of outcome in severe sepsis - ČSIM)
 • 2012: ICON (Intensive Care Over Nations audit)
 • 2009-2010: Cobatrice.org (an international Competency Based Training programme in Intensive Care Medicine for Europe - ESICM grant)
Univerzitní aktivity
 • 2017: MUNI/FR/1558/2016 Příprava scénářů pro simulační výuku - Propedeutika a Anesteziologie
 • 2014: MUNI/FR/0195/2014 Tvorba scénářů simulační výuky - Spoluřešitel
Mimouniverzitní aktivity
 • Certifikované mezinárodní kurzy:
 • 2018: Observership in AMC Linz, Simulační centrum.
 • 2018: Using Virtual Scenarios To Create Effective Learning. ST GEORGE'S, UNIVERSITY OF LONDON AND WAVES
 • 2013: European Resuscitation Council - Advanced Cardiac Life Support provider
  Národní kurzy - Lektor:
 • 2013-2018: Kurz urgentní medicíny, Brno – garant praktické části
 • 2015-2018: Akademie umělé plicní ventilace, Hradec Králové (ČSIM)
 • 2009-2018: Kurzy Difficult Airway Management (LMA/Teleflex & FNUSA)
  Členství v odborných společnostech:
 • 2002- Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
 • 2008- Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
 • 2015- Sekce pro zajištění dýchacích cest ČSARIM ČLS JEP
 • 2015- Sekce simulační medicíny ČSARIM ČLS JEP
 • 2017- Společnost pro simulaci v medicíně
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: algoritmus AKUTNĚ.CZ 2012 – Dadák L., Suchomelová H., Pleskačová M. Akutní koronární syndrom. Výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ [online] 22.12.2011, poslední aktualizace 17. 10. 2015 [cit. 11.1.2016] ISSN 1803-179X
Vybrané publikace
 • DADÁK, Lukáš. Impact of synbiotics (Synbiotic 2000 Forte) on monocyte function in long term ICU patiens. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, roč. 10, č. 1, s. 212. ISSN 1364-8535. 2006. info
 • DADÁK, Lukáš. Markers of CMV activation in general ICU. Intensive Care Medicine. roč. 32, č. 13, s. 24. ISSN 0090-3493. 2006. info
 • DADÁK, Lukáš. Predictive power of various parameters determining immunocompetence in the general ICU. Intensive Care Medicine. roč. 32, č. 13, s. 126. ISSN 0090-3493. 2006. info
 • DADÁK, Lukáš. Monocyte function (CD14+HLADR+) during first ICU days in long term ICU patients. Neurologia Croatica. č. 3, s. 188, 2006. info
 • DADÁK, Lukáš, Vladimír ŠRÁMEK, Jiří ŠNEJDR a Iveta BABÁKOVÁ. Zavedení protokolu ke kompenzaci glykémie u kriticky nemocných. In Sborník abstrakt X. kongresu ČSARIM Luhačovice 2003. s. 25. ISBN 80-239-1303-4. 2003. info
 • DADÁK, Lukáš, Pavel ŠEVČÍK a Vladimír ČERNÝ. Antibiotika v sepsi. In Sepse v intenzivní péči. Vybraná doporučení v diagnostice a terapii. I. Maxdirf Jessenius Praha: ČSARIM. s. 57-68. ISBN 80-85912-74-0. 2002. info

23. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info