prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.


telefon: 532 23 3642, 641
e‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

Obor: Sociální lékařství

Obor: Vnitřní nemoci

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech