prof. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

docentka – Centrum excelence CREATIC


kancelář: bud. C03/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8238
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 3. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Imunobiologické aspekty nádorových onemocnění
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Copyright pro zveřejněné publikace byl poskytnut časopisům, které články uveřejnily.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc. (Lékařská fakulta UK, Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha)
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 1. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info