doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj (pověřen výkonem funkce) – Farmaceutická fakulta


kancelář: bud. A19/323b
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

mobil: 777 130 111
telefon: 549 49 3971
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Farmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj (pověřen výkonem funkce)

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Farmaceutická fakulta
Oborová komise Experimental and applied pharmacology, Experimentální a aplikovaná farmakologie
Oborová rada Farmakologie, Pharmacology
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Vedení Farmaceutická fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav farmakologie a toxikologieFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 167123
Interní informace Inet MU IS MU