doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

zástupkyně přednosty kliniky – I. chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 4. 2007
Datum ukončení řízení 1. 8. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Určení optimální metody léčby varikózity dolních končetin
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie)
prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařká fakulta)
doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc. (Nemocnice na Homolce, Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (Pracoviště dětské medicíny)
prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařká fakulta)
doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc. (Nemocnice na Homolce, Praha)
prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc. (Chirurgická klinika FNsP Ostrava Poruba)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info