doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.

docentka – Farmakologický ústav


kancelář: bud. A16/133
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4238
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská farmakologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 8. 2016
Datum ukončení řízení 1. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Drug addiction as a comorbidity of psychiatric disorders in animal models
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (3. LF UK Praha)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (Biomedicínske centrum SAV)
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. (Farmaceutická fakulta UK Bratislava, SR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. (Lékařská fakulta)
Členové prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Gabriela Nosálová, DrSc. (Jesséniova LF UK Martin, SR)
doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta UK, Hradec Králové)
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK Bratislava, SR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info