doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.

docent – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 10. 2005
Datum ukončení řízení 1. 2. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Vliv terapeutického protokolu na mortalitu syndromu akutní respirační tísně v dětském věku
Oponenti habilitační práce prof.MUDr.Svetozár Dluholucký, CSc. (SZU Bratislava, Fakulta ošetrovatelstva)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Vladimír Černý, Ph.D: (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 11. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Karel Cvachovec,CSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr.Svetozár Dluholucký,CSc. (SZU Bratislava-Fakulta ošetrovatelstva)
doc.MUdr.Vladimír Černý, Ph.d. (UK-Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 12. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info