prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.

profesor – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4360, 4365
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 10. 1999
Datum ukončení řízení 15. 1. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin horní končetiny u dětí
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Juraj Látal, CSc. (Chirurgická klinika ILF Bratislava)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. ()
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava, SR, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (Karlova Univerzita Praha, l. Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 12. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 6. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc. (Chirurgická klinika FNsP Ostrava Poruba)
prof. MUDr. Juraj Látal, CSc. (Traumatologická klinika SPAM Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 6. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info