prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.


sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 10. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 12. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr Jiří Mazánek,DrSc. (UK Praha - 1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (UP Olomouc- Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. (Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 12. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info