prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

profesorka – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2504
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 1. 2000
Datum ukončení řízení 15. 4. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Plicní infekce Pneumocystis carinii u HIV negativních nemocných
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (UP Olomouc . Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc. (UK Praha- 1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zdeněk Placheta, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 3. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Vladimír Votava, CSc. (UK Praha - l. lékařská fakulta)
prof.MUDr. Vítězslav Kolek,CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
doc.MUDr. Miloslav Pešek, CSc. (UK Plzeň - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 3. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 2. 2006
Datum ukončení řízení 16. 4. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Miloš pešek, CSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (1. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 9. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info