doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Sabiny Ševčíkové: Monoklonální gamapatie a jejich molekulární podstata


kancelář: bud. C03/123
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3380
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 3. 2015
Datum ukončení řízení 1. 5. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Nové aspekty studia genomiky mnohočetného myelomu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA (LF UK a FN Hradec Králové)
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. (1.LF UK a VFN Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (FN Olomouc)
doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (LF UK v Praze)
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. (FN Olomouc)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info