doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

docent – Výzkumná skupina Milana Brázdila


kancelář: bud. E35/1S059
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6818
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 4. 2018
Datum ukončení řízení 1. 6. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Studium elektrofyziologických projevů vyšších funkcí mozku člověka pomocí intracerebrálních elektrod
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. (Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
MUDr. Igor Riečanský, Ph.D. (Centrum experimentálnej medicíny SAV Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. (Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. (Ústav fyziologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info