doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

docent – Klinika komplexní onkologické péče


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Pokročilá diagnostika a moderní léčebné strategie u pacientů s glioblastomem
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Full-text reprints of listed papers and Figures 3 and 4 were excluded from the habilitation thesis due to copyrights of publishers
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice Olomouc, Neurochirurgická klinika)
doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D. (Fakultní nemocnice Plzeň, Neurochirurgická klinika)
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 6. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. Michael Brada (Professor of Radiation Oncology, University of Liverpool)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie)
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Všeobecná fakultní nemocnice, Onkologická klinika)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 9. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info