prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA

zástupce přednosty kliniky – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

telefon: 532 23 8239
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 4. 2010
Datum ukončení řízení 1. 3. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Fertilita onkologických pacientů
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (Pracoviště reprodukční medicíny)
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta)
doc. MUdr. david Cibula, CSc. (1. LF UK Praha)
doc. MUDr.Martin Procházka, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 1. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Fakultní nemocnice Olomouc)
Členové prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Alois Martan, CSc. (1. KLF UK Praha)
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 5. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info