prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

profesor – Klinika plastické a estetické chirurgie


korespondenční adresa:
Berkova 1204/34-38, 612 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 3. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 6. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (UK - 3.Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 6. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info