prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

profesor – Fyziologický ústav


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 10. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Diagnostika a terapie invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
doc. MUDr. Luboš Drgoňa, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 2. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
doc. MUDr. Luboš Drgoňa, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Interní hematoonkologická klinika, CEITEC
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 12. 11. 2013
Datum ukončení řízení 19. 9. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 3. 2014
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. (2. LF UK, FN Motol Praha)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 3. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info