MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC

odborný asistent – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4695, 4698
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 2. 2022
Datum ukončení řízení 1. 5. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Sepse, oběhové selhání a ARDS – epidemiologie, predikce a možnosti terapie
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. David Astapenko, Ph.D., MBA (KARIM LF UK HK a FN HK)
prof. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol, Praha)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
Členové doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (KARIM Lékařská fakulta v Plzni UK a FN Plzeň)
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. (KAR FNKV a 3. LF UK)
Prof. Anders Perner (Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info