prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

profesor – Klinika komplexní onkologické péče


kancelář: pav. Švejdův
Žlutý kopec 534/7
656 53 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 543 134 102, 543 134 103
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika komplexní onkologické péče MOÚ
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Identifikace a studium molekulárních biomarkerů z hlediska individualizace léčebně-preventivních strategií v onkologii
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. (LF UK a a OUSA Bratislava)
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (1. lékařská fakulta UK a FTN Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 12. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (1. lékařská fakulta UK)
doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (lékařská fakulta plzen)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 12. 2013
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika komplexní onkologické péče
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 8. 2017
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 12. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (lékařská fakulta plzen)
doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. (LF UK a a OUSA Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 3. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info