MUDr. Lenka Šmardová

odborná asistentka – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3559, 3603
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Lenka Šmardová
 • Datum a místo narození: 18.12.1975, Brno
 • Národnost: česká
 • Adresa bydliště: Zahradnická 315/16, Brno, 603 00
 • E-mail: lsmardova@gmail.com
Pracoviště
 • Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
 • www.fnbrno.cz/ihok
Funkce na pracovišti
 • vedoucí lékař lůžkového oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 specializační atestace v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti
 • 2006 specializační atestace v oboru Klinická onkologie
 • 2003 atestace v oboru interní lékařství I. stupně
 • 1994 - 2000 Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno, obor všeobecné lékařství
 • 1990 - 1994 Gymnázium Vídeňská, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2000-dosud Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno
Akademické stáže
 • duben-červen 2004 Univerzitní nemocnice v Kolíně nad Rýnem, Německo
Universitní aktivity
 • odborný asistent
Členství v odborných společnostech
 • 2008 Česká společnost paliativní medicíny
 • 2007 Společnost pro studium a léčbu bolesti
 • 2007 Kooperativní lymfomová skupina
 • 2005 Česká onkologická společnost
 • 2005 Česká hematologická společnost
Vybrané publikace
 • SASSE, Stephanie, Magdalena ALRAM, Horst MÜLLER, Lenka ŠMARDOVÁ, Bernd METZNER, Hartmut DOEHNER, Thomas FISCHER, Dietger W. NIEDERWIESER, Norbert SCHMITZ, Kerstin SCHÄFER-ECKART, John M. M. RAEMAEKERS, Oliver SCHMALZ, Bastian V. TRESCKOW, Andreas ENGERT a Peter BORCHMANN. Prognostic relevance of DHAP dose-density in relapsed Hodgkin lymphoma: an analysis of the German Hodgkin-Study Group. Leukemia & Lymphoma. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2016, roč. 57, č. 5, s. 1067-1073. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2015.1083561. info
 • HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Petr JANKŮ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Pavel VENTRUBA. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. New York: Springer, 2015, roč. 32, č. 8, s. 1187-1193. ISSN 1058-0468. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10815-015-0452-z. info
 • SASSE, Stephanie, Magdalena ALRAM, Horst MUELLER, Lenka ŠMARDOVÁ, Bernd METZNER, Hartmut DOHNER, Thomas FISHER, Vladan VUCINIC, Norbert SCHMITZ, Kerstin SCHAFER-ECKART, John RAEMAEKERS, Oliver SCHMALZ, Bastian TRESCKOW, Andreas ENGERT a Peter BORCHMANN. Prognostic Relevance of Dose-Density of DHAP-Reinduction Therapy in Relapsed HL: An Analysis of the German Hodgkin-Study Group (GHSG). In 54th ASH Annual Meeting and Exposition. 2012. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka a Ondřej SLÁMA. Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů - klinické a etické aspekty. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2011, roč. 4, č. 1, s. 6-7. ISSN 1337-6896. info
 • BORCHMANN, Peter, Heinz HAVERKAMP, Volker DIEHL, Thomas CERNY, Jana MARKOVA, Anthony HO, Hans Theodor EICH, Hans Konrad MULLER-HERMELINK, Lothar KANZ, Richard GREIL, Andreas RANK, Ursula PAULUS, Lenka ŠMARDOVÁ, Christoph HUBER, Bernd DORKEN, Christoph NERL, Stephan KRAUSE, Rolf-Peter MUELER, Michael FUCHS a Andreas ENGERT. Eight Cycles of Escalated-Dose BEACOPP Compared With Four Cycles of Escalated-Dose BEACOPP Followed by Four Cycles of Baseline-Dose BEACOPP With or Without Radiotherapy in Patients With Advanced-Stage Hodgkin’s. Journal of Clinical Oncology. Alexandria: American Society of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 32, s. 4234-4242. ISSN 0732-183X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1200/JCO.2010.33.9549. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Léčba Hodgkinova lymfomu v těhotenství. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 162-163. ISSN 1802-4475. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Ochrana reprodukce u nemocných s Hodgkinským lymfomem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 159-161. ISSN 1802-4475. info
 • JOSTING, A., H. MULLER, P. BORCHMANN, JW. BAARS, B. METZNER, H. DOHNER, I. AURER, Lenka ŠMARDOVÁ, D. NIEDERWIESER, K. SCHÄFER-ECKART, N. SCHMITZ, A. SUREDA, J. GLOSSMAN, V. DIEHL, D. DE JONG, M.L. HANSMANN, J. RAEMAEKERS a A. ENGERT. Dose Intensity of Chemotherapy in Patients With Relapsed Hodgkin's Lymphoma. Journal of clinical oncology. United States: American Society of Clinical Oncology, 2010, roč. 28, č. 34, s. 5074-5080, 6 s. ISSN 0732-183X. info
 • HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, č. 4, s. 863-868, 5 s. ISSN 0268-1161. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika plicních postižení z bronchoalveolární laváže: analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008, s. 65-65. ISSN 1213-5763. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, František FOLBER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčebné výsledky pacientů s Burkittovým lymfomem, analýza 38 nemocných z jednoho pracoviště. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008, s. 73-73. ISSN 1213-5763. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008, s. 115-117. ISBN 978-80-247-1749-4. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Lucie KŘIKAVOVÁ, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008, s. 137-142. ISBN 978-80-247-1749-4. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdenka KŘENOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea MAREČKOVÁ, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie. Transfúze a hematologie dnes. 2008, roč. 3/14, č. 3, s. 131-139, 144 s. ISSN 1213-5763. info
 • JOSTING, Andreas, Heinz HAVERKAMP, Petr BORCHMANN, H. DOHNER, B. METZNER, A. FRANKE, Lenka SMARDOVA, D. NIEDERWIESER, M. WILHELM, M. GOEBELER, Bb PFISTNER, N. SCHMITZ, A. SUREDA, D. RAEMAERKERS, V. DIEHL a A. ENGERT. Fourth interim analysis of the HD R2 study, a european multicenter trial for patients with relapsed Hodgkin lymphoma. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA - The European Hematology Assotiation, 2007, s. 82-83. ISSN 0390-6078. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 4, s. 162-169. ISSN 1213-5763. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Andreas ENGERT, Hans HAVERKAMP, J. RAEMAKERS, J. BAARS, Beate PFISTNER, Volker DIEHL a Andreas JOSTING. Successful mobilization of peripheral blood stem cells with the DHAP regimen (dexamethasone, cytarabine, cisplatinum) plus granulocyte colony-stimulating factor in patients with relapsed Hodgkin's disease. LEUKEMIA & LYMPHOMA. 2005, roč. 46, č. 7, s. 1017-1022. ISSN 1042-8194. info
 • ŠMARDOVÁ, Lenka, Libuše KALVODOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk KRÁL. Diagnóza Hodgkinova choroba, informace pro pacienty a jejich blízké. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, 21 s. ISBN 80-210-2778-9. info

24. 4. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info